Semesterplan høsten 2019

Lillestrøm kirkes

barnekor

SEMESTERPLAN HØSTEN 2019

Arr. utenom vanlige øvelser (ajourført 15/9-19):

Onsdag 21. august kl. 15.30:  Første øvelser for Toneklang etter ferien

Torsdag 29. august kl. 15.15: Første øvelse for korgruppen 1.-3. klasse etter ferien.

 

Søndag 25. august kl. 11.00:  Semesterstartgudstjeneste i Lillestrøm kirke

De som var med i barnekoret våren 2019 synger..Oppmøte kl. 10.15.


Helga 6.-8.september:          Weekend for "Toneklang" på leirstedet "Lysern"
                                                i Enebakk.

 

Lørdag 21. - søndag 22. september: "Lys våken" med overnatting i kirka. (frivillig)

Toneklang  Start kl. 14.00 på lørdag. Besøk på Kjeller flyplass. Avsluttes etter gudstjenesten på søndag.


Onsdag 25. september kl. 16.30-17.15: "Liten og stor" (frivillig) Middag for hele
                                                familien i Lillestrøm kirke. Kr. 25,- pr. person


Fredag 11. oktober. kl. 19.00: Lovsangskonsert "Sammen i lovsang" i Lillestrøm

kirke Oppmøte kl. 18.00.


Søndag 13. okt. kl. 11.00:       Familiegudstjeneste/høsttakkefest i Lillestrøm kirke

                                                 Oppmøte i kirken kl. 10.45


Lørdag 26. oktober:          Korbesøk av GlaVox fra Skien. Bare Toneklang. Felles                                                  øvelse og samvær. Ettermiddagskonsert kl. 17.00                                                            sammen med jazzpianisten Eyolf Dahle


Søndag 27. oktober kl. 11.00: Gudstjeneste i Lillestrøm kirke - bare Toneklang
                                         
Synge sammen med GlaVox. Oppmøte 10.15


Søndag 10. november. kl. 11.00: Familiegudstjeneste i Lillestrøm kirke med

utdeling av 4-års bok. Alle korgruppene deltar. Oppmøte i kirken kl. 10.15

 

Torsdag 12. november kl. 18.00:  Lillestrømbankens gavegalla i Lillestrøm
                                   kultursenter. Noen få representanter fra Toneklang kan møte.


Lørdag 16. november. kl. 14.30: Julemesse i Normisjon. Oppmøte 14.00

Onsdag 20. november kl. 16.30-17.15: "Liten og stor" (frivillig) Middag for hele
                                                     familien i Lillestrøm kirke. Kr. 25,- pr. person


Søndag 1. desember ca. kl. 17.45:  "Tenn et lys" konsert i Lillestrøm kirke rett

etter tenningen av julegata i Lillestrøm.  Øvelse fra kl. 15.00. Alle korgruppene.

 

Fredag 6. desember kl. 18.00:  Toneklang synge på konsert  sammen med
                                                     Sølvguttene i Lillestrøm kirke. Øvelse på forhånd.


Torsdag 12. desember kl. 12.00:  Lucia på Åråsen bo og servicesenter.
                                                        Korgruppe 1 - 3 klasse.Henting på skolene.

 

Fredag 13. desember kl. 12.00:  Lucia på LIBOS.

Toneklang. Henting på skolene.

 

Fredag 13. desember kl.17.00:  Lucia på "Måsan" med alle korgruppene

 

Mandag 16. desember kl. 18.00 og 20.00: Julekonsert med Atle Pettersen.

                                           Oppmøte kl. 15.30 -  Klare til øving kl.16.00

                                               Pause 17.00 - 17.45 og konsert 18.00 og 20.00

 

Onsdag 4. desember kl. 18.00: Teatertur for hele korfamilien. "Nøtteknekkeren"

Ballett på Den norske opera

 

Julaften 24. desember kl. 14.00: Familiegudstjeneste i Lillestrøm kirke. Alle

korgruppene. Julepantomime. Oppmøte kl. 13.30 i kirken

 

Søndag 5. januar 2020 kl. 11.00:  Juletrefest/familiegudstjeneste i Lillestrøm

kirke. Oppmøte klokken 10.15 i kirken.

Det kan bli forandringer. Følg med på oppdateringer.

Det sendes også ut rundskriv i forkant av hvert arrangement med flere opplysninger.

På arrangement hvor det ikke er angitt noe spesielt, skal begge korgruppene være med.