Semesterplan høst 2015

Det kan bli forandringer. Følg med på oppdateringer.

Det sendes også ut rundskriv i forkant av hvert arrangement med flere opplysninger.

På arrangement hvor det ikke er angitt noe spesielt, skal begge korgruppene være med.

Lillestrøm kirkes

barnekor

SEMESTERPLAN HØSTEN 2015

Arr. utenom vanlige øvelser (ajourført 26/7-15):

Søndag 23. august kl. 11.00:  Semesterstartgudstjeneste i Lillestrøm kirke.

Alle aktiviteter i menigheten møtes til en fin start etter sommerferien !  De som var med i barnekoret våren 2015 synger i gudstjenesten.Oppmøte kl. 10.30.


Onsdag 26. august kl. 15.30:  Første øvelser for Toneklang etter ferien

Torsdag 27. august kl. 15.15: Første øvelse for korgruppen 1.-3. klasse etter ferien.


Søndag 13. sept. kl. 11.00:     Familiegudstjeneste i Lillestrøm kirke med utdeling av

4-års bok. Alle korgruppene deltar.

Oppmøte i kirken kl. 10.15


Lørdag 10. oktober kl. 11-19.30:  Kortreff i Fredrikstad domkirke.for de som går i

1. - 5. klasse. Avsluttes med konsert kl. 17.00 med fremføring av "Skapelsen " av Egil Hovland


Søndag 11. oktober kl. 11.00: Familiegudstjeneste med høsttakkefest.

Oppmøte i kirken kl. 10.15


Helga 23.- 25. oktober:           Weekend for "Toneklang" (onsdagsgruppa)

til "Kløverabben" i Ski kommune.


Lørdag 21. - søndag 22. november. "Lys våken" med overnatting i kirka. Toneklang

deltar. Start kl. 16.00 på lørdag. Avsluttes etter gudstjenesten på søndag.


Søndag 29. november ca. kl. 17.45:   "Tenn et lys" konsert i Lillestrøm kirke rett

etter tenningen av julagata i Lillestrøm. Sammen med andre barnekor. Øvelse fra kl. 15.00. Alle korgruppene.


Mandag 7. desember kl. 18.00: Teatertur for hele korfamilien.

Balletten  "Nøtteknekkeren" på Den norske opera.


Fredag 10. desember på dagtid:  Lucia på Åråsen bo og servicesenter.


Fredag 12. desember kl.14.00:   Lucia på LIBOS med korgruppe 1. - 3. klasse.

    Henting på skolene ca. 13.30.Julaften 24. desember kl. 16.00: Familiegudstjeneste i Lillestrøm kirke. Alle

korgruppene. Oppmøte kl. 15.30 i kirken


Søndag 3. januar 2016 kl. 11.00:  Juletrefest/familiegudstjeneste i Lillestrøm kirke.

Oppmøte klokken 10.15 i kirken.