Semesterplan høst 2015

Lillestrøm kirkes

barnekor

SEMESTERPLAN HØSTEN 2015

Arr. utenom vanlige øvelser (ajourført 26/7-15):

Det kan bli forandringer. Følg med på oppdateringer.

Det sendes også ut rundskriv i forkant av hvert arrangement med flere opplysninger.

På arrangement hvor det ikke er angitt noe spesielt, skal begge korgruppene være med.

Søndag 23. august kl. 11.00:  Semesterstartgudstjeneste i Lillestrøm kirke.

Alle aktiviteter i menigheten møtes til en fin start etter sommerferien !  De som var med i barnekoret våren 2015 synger i gudstjenesten.Oppmøte kl. 10.30.


Onsdag 26. august kl. 15.30:  Første øvelser for Toneklang etter ferien

Torsdag 27. august kl. 15.15: Første øvelse for korgruppen 1.-3. klasse etter ferien.


Søndag 13. sept. kl. 11.00:     Familiegudstjeneste i Lillestrøm kirke med utdeling av

4-års bok. Alle korgruppene deltar.

Oppmøte i kirken kl. 10.15


Lørdag 10. oktober kl. 11-19.30:  Kortreff i Fredrikstad domkirke.for de som går i

1. - 5. klasse. Avsluttes med konsert kl. 17.00 med fremføring av "Skapelsen " av Egil Hovland


Søndag 11. oktober kl. 11.00: Familiegudstjeneste med høsttakkefest.

Oppmøte i kirken kl. 10.15


Helga 23.- 25. oktober:           Weekend for "Toneklang" (onsdagsgruppa)

til "Kløverabben" i Ski kommune.


Lørdag 21. - søndag 22. november. "Lys våken" med overnatting i kirka. Toneklang

deltar. Start kl. 16.00 på lørdag. Avsluttes etter gudstjenesten på søndag.


Søndag 29. november ca. kl. 17.45:   "Tenn et lys" konsert i Lillestrøm kirke rett

etter tenningen av julagata i Lillestrøm. Sammen med andre barnekor. Øvelse fra kl. 15.00. Alle korgruppene.


Mandag 7. desember kl. 18.00: Teatertur for hele korfamilien.

Balletten  "Nøtteknekkeren" på Den norske opera.


Fredag 10. desember på dagtid:  Lucia på Åråsen bo og servicesenter.


Fredag 12. desember kl.14.00:   Lucia på LIBOS med korgruppe 1. - 3. klasse.

    Henting på skolene ca. 13.30.Julaften 24. desember kl. 16.00: Familiegudstjeneste i Lillestrøm kirke. Alle

korgruppene. Oppmøte kl. 15.30 i kirken


Søndag 3. januar 2016 kl. 11.00:  Juletrefest/familiegudstjeneste i Lillestrøm kirke.

Oppmøte klokken 10.15 i kirken.