Ungdomsgruppa

Lillestrøm kirkes

barnekor

UNGDOMSGRUPPA

Oppdatert 28/8-2016

«Ungdomsgruppa» for de som går i 7. klasse eller er eldre


Fra høsten 2018 får vi til en egen gruppe for dere i koret som er eldst.


Øvelse hver onsdag i Lillestrøm kirke fra klokken 15.30 - 16.45.

Oppstart etter ferien onsdag 29. august 2018


Beatrice Ekeberg har sagt ja til å ha ansvar for denne gruppen. Hun vil ha hovedansvar  for korøvelsene,


Ungdomsgruppa vil ha de aller fleste øvelsene alene, men det blir også noe fellesstoff og noen fellesøvelser sammen med "Toneklang" som øver samme dag og tid. Kantor Børre Velsrud som har ansvar for de andre korgruppene vil planlegge opplegget for denne nye sanggruppen sammen med Beatrice.


Turer og de fleste opptredener vil fortsatt bli felles med Toneklang, men «ungdomsgruppa»  (har ikke fått noe annet navn ennå) vil synge en god del egne sanger.

Håper de fleste av dere som er i aktuell alder vil være med på dette, men det er selvsagt også mulig å fortsette i «Toneklang»


Beatrice synger i Neon Vocal, og begynner i høst i 3 klasse på musikklinja ved Lillestrøm videregående

Hun har sang som hovedinstrument.Det vil etterhvert komme mer informasjon her om den nye korgruppa.