Semesterplan høsten 2020

Lillestrøm kirkes

barnekor

SEMESTERPLAN HØSTEN 2020

Arr. utenom vanlige øvelser (ajourført 17/10-20):

Onsdag 19. august kl. 15.30:  Første øvelser for Toneklang etter ferien

Torsdag 27. august kl. 15.15: Første øvelse for korgruppen 1.-3. klasse etter ferien.

 

Søndag 23. august kl. 11.00:  Semesterstartgudstjeneste i Lillestrøm kirke

De som var med i barnekoret våren 2019 synger..Oppmøte kl. 10.15.


Torsdag 3. september kl. 18.00: Foreldremøte i Lillestrøm kirke (menighetssalen)


Helga 11.-13.september:     Weekend for "Toneklang" på leirstedet "Nordtangen"
                                               på Gran.  Nordtangen leirsted


Søndag 13. sept.. kl. 12.00: Familiegudstjeneste/høsttakkefest og 6-års bok i

                                               Lillestrøm kirke Oppmøte i kirken kl. 11.15. (Toneklang                                                   kommer rett fra weekend). Begge korgruppene


Lørdag 10. - søndag 11. oktober: "Lys våken" med overnatting i kirka. (frivillig)

Toneklang  Start kl. 14.00 på lørdag. Besøk på Kjeller flyplass. Avsluttes etter gudstjenesten på søndag.


Fredag 16. oktober. kl. 19.00: Lovsangskonsert "Sammen i lovsang" i Lillestrøm

kirke Oppmøte kl. 18.00.


Lørdag 14. november. kl. 14.30: Julemesse i Normisjon. Oppmøte 14.00
 P.g.a Korona skal ikke koret synge på julemessen i år. Den blir arrangert i  alternativ form.


Søndag 15. november. kl. 11.00: Familiegudstjeneste i Lillestrøm kirke med

utdeling av 4-års bok. Alle korgruppene deltar. Oppmøte i kirken kl. 10.15

 

Søndag 29. nov. kl. 17.45:  "Tenn et lys" konsert i Lillestrøm kirke rett etter                             tenningen av julegata i Lillestrøm. Musikalen "Gabrielle"   Øvelse fra kl. 15.00
             Alle korgruppene.

 

Torsdag 10. desember kl. 12.00:  Lucia på Åråsen bo og servicesenter. AVLYST
                                                        Korgruppe 1 - 3 klasse.Henting på skolene.

 

Søndag 13. desember kl. 17.00:  Lucia på Måsan Toneklang.


Søndag 13. desember kl. 15.30:  Ekstraøvelse til julekonserten med Atle Pettersen.

                                    Vi spiser litt før øvelsen. Obligatorisk for Toneklang, frivillig for

                                    korgruppen 1-3 klasse.  AVLYST


Mandag 14. desember kl. 18.00 og 20.00: Julekonsert med Atle Pettersen.

                                           Oppmøte kl. 15.30 -  Klare til øving kl.16.00

                                               Pause 17.00 - 17.45 og konsert 18.00 og 20.00
                             P.g.a. Korona FÅR IKKE BARNEKORENE LOV Å SYNGE PÅ DISSE
KONSERTENE I ÅR, SÅ DE ER AVLYST SOM KORARRANGEMENT


 

Torsdag 17 desember kl. 18.00: Teatertur for hele korfamilien. "Snøfall"

på Oslo nye teater. Billettbestilling innen 26. oktober

 

Julaften 24. desember kl. 11.30  og 13.00: Familiegudstjeneste i Lillestrøm kirke. Alle korgruppene. Julepantomime. Oppmøte kl. 10.45 i kirken

 

Søndag 3. januar 2021 kl. 11.00:  Juletrefest/familiegudstjeneste i Lillestrøm

kirke. Oppmøte klokken 10.15 i kirken.

Det kan bli forandringer. Følg med på oppdateringer.

Det sendes også ut rundskriv i forkant av hvert arrangement med flere opplysninger.

På arrangement hvor det ikke er angitt noe spesielt, skal begge korgruppene være med.