Semesterplan høsten 2020

Det kan bli forandringer. Følg med på oppdateringer.

Det sendes også ut rundskriv i forkant av hvert arrangement med flere opplysninger.

På arrangement hvor det ikke er angitt noe spesielt, skal begge korgruppene være med.

Lillestrøm kirkes

barnekor

SEMESTERPLAN HØSTEN 2020

Arr. utenom vanlige øvelser (ajourført 17/10-20):

Onsdag 19. august kl. 15.30:  Første øvelser for Toneklang etter ferien

Torsdag 27. august kl. 15.15: Første øvelse for korgruppen 1.-3. klasse etter ferien.

 

Søndag 23. august kl. 11.00:  Semesterstartgudstjeneste i Lillestrøm kirke

De som var med i barnekoret våren 2019 synger..Oppmøte kl. 10.15.


Torsdag 3. september kl. 18.00: Foreldremøte i Lillestrøm kirke (menighetssalen)


Helga 11.-13.september:     Weekend for "Toneklang" på leirstedet "Nordtangen"
                                               på Gran.  Nordtangen leirsted


Søndag 13. sept.. kl. 12.00: Familiegudstjeneste/høsttakkefest og 6-års bok i

                                               Lillestrøm kirke Oppmøte i kirken kl. 11.15. (Toneklang                                                   kommer rett fra weekend). Begge korgruppene


Lørdag 10. - søndag 11. oktober: "Lys våken" med overnatting i kirka. (frivillig)

Toneklang  Start kl. 14.00 på lørdag. Besøk på Kjeller flyplass. Avsluttes etter gudstjenesten på søndag.


Fredag 16. oktober. kl. 19.00: Lovsangskonsert "Sammen i lovsang" i Lillestrøm

kirke Oppmøte kl. 18.00.


Lørdag 14. november. kl. 14.30: Julemesse i Normisjon. Oppmøte 14.00
 P.g.a Korona skal ikke koret synge på julemessen i år. Den blir arrangert i  alternativ form.


Søndag 15. november. kl. 11.00: Familiegudstjeneste i Lillestrøm kirke med

utdeling av 4-års bok. Alle korgruppene deltar. Oppmøte i kirken kl. 10.15

 

Søndag 29. nov. kl. 17.45:  "Tenn et lys" konsert i Lillestrøm kirke rett etter                             tenningen av julegata i Lillestrøm. Musikalen "Gabrielle"   Øvelse fra kl. 15.00
             Alle korgruppene.

 

Torsdag 10. desember kl. 12.00:  Lucia på Åråsen bo og servicesenter.
                                                        Korgruppe 1 - 3 klasse.Henting på skolene.

 

Søndag 13. desember kl. 13.00:  Lucia på Måsan og LIBOS. Toneklang.


Søndag 13. desember kl. 15.30:  Ekstraøvelse til julekonserten med Atle Pettersen.

                                    Vi spiser litt før øvelsen. Obligatorisk for Toneklang, frivillig for

                                    korgruppen 1-3 klasse.  AVLYST


Mandag 14. desember kl. 18.00 og 20.00: Julekonsert med Atle Pettersen.

                                           Oppmøte kl. 15.30 -  Klare til øving kl.16.00

                                               Pause 17.00 - 17.45 og konsert 18.00 og 20.00
                             P.g.a. Korona FÅR IKKE BARNEKORENE LOV Å SYNGE PÅ DISSE
KONSERTENE I ÅR, SÅ DE ER AVLYST SOM KORARRANGEMENT


 

Torsdag 17 desember kl. 18.00: Teatertur for hele korfamilien. "Snøfall"

på Oslo nye teater. Billettbestilling innen 26. oktober

 

Julaften 24. desember kl. 11.30  og 13.00: Familiegudstjeneste i Lillestrøm kirke. Alle korgruppene. Julepantomime. Oppmøte kl. 10.45 i kirken

 

Søndag 3. januar 2021 kl. 11.00:  Juletrefest/familiegudstjeneste i Lillestrøm

kirke. Oppmøte klokken 10.15 i kirken.