Påmeldingslapp

Lillestrøm

kirkes

barnekor

PÅMELDINGSLAPP:

Bruk gjerne link til elektronisk påmelding (se hovedsiden under hver korgruppe) istedenfor å sende inn skjemaet

Øvelse hver hver torsdag klokken 15.15 - 16.00 i Lillestrøm kirke for 1. - 3. klasse.

Øvelse hver onsdag klokken 15.30 - 16.45 i Lillestrøm kirke for 4. klasse og eldre.

Kontingent kr. 200,- pr skoleår innkreves etter at nye medlemmer har deltatt på 3 øvelser.

  JA, jeg vil gjerne være med i Lillestrøm kirkes barnekor.

   Navn: ....................................................................                            Tlf. ................................

 Adresse:   ...................................................................                                     

   Epost 1: ……………………………………………. 

 


   Epost 2: ……………………………………………. 

                                                               (underskrift av foreldre)    

                          ………….........................................................................................

Copyright  ©  All Rights Reserved