Semesterplan høsten 2018

Onsdag 22. august kl. 15.30:  Første øvelser for Toneklang etter ferien

Onsdag 29. august kl. 15.30:  Første øvelser for Ungdsomsgruppa etter ferien

Torsdag 30. august kl. 15.15: Første øvelse for korgruppen 1.-3. klasse etter ferien.

 

Søndag 26. august kl. 11.00:  Semesterstartgudstjeneste i Lillestrøm kirke

med innsettelse av ny diakon.De som var med i barnekoret våren 2018 synger..Oppmøte kl. 10.15.

 

Torsdag 6. sept. kl. 18.00;     Konsert på Lillestrøm Torv i forb. med "Lillestrøm

 Barnival 2018". Alle korgruppene.

 

Søndag 9. sept. kl. 11.00:     Familiegudstjeneste/høsttakkefest i Lillestrøm kirke

 

Helga 21.- 23.september:       Weekend for "Toneklang" og Ungdomsgruppa

på leirstedet "Lysern" i Enebakk.

 

Torsdag 11. oktober. kl. 19.00: Lovsangskonsert "SAmmen i lovsang" i Lillestrøm

kirke Oppmøte kl. 18.00.

 

Lørdag 13. - søndag 14. oktober. "Lys våken" med overnatting i kirka. (frivillig)

Toneklang og ungdomsgruppa kan delta. Start kl. 14.00 på lørdag. Avsluttes etter gudstjenesten på søndag.

 

Lørdag 17. november. kl. 14.30: Julemesse i Normisjon. Oppmøte 14.00

 

Søndag 18. november. kl. 11.00: Familiegudstjeneste i Lillestrøm kirke med

utdeling av 4-års bok. Alle korgruppene deltar. Oppmøte i kirken kl. 10.15

 

Søndag 2. desember ca. kl. 17.45:  "Tenn et lys" konsert i Lillestrøm kirke rett

etter tenningen av julegata i Lillestrøm.  Øvelse fra kl. 15.00. Alle korgruppene.

 

Onsdag 12. desember kl. 12.00:  Lucia på Åråsen bo og servicesenter. Toneklang.                                                   Henting på skolene.

 

Torsdag 13. desember kl. 12.00:  Lucia på LIBOS.

Korgruppen 1, . 3, klasse. Henting på skolene.

 

Torsdag 13. desember kl.17.00:  Lucia på "Måsan" med alle korgruppene

 

Mandag 17. desember kl. 18.00 og 20.00: Julekonsert med Atle Pettersen.

                                           Oppmøte kl. 15.30 -  Klare til øving kl.16.00

                                               Pause 17.00 - 17.45 og konsert 18.00 og 20.00

 

Onsdag 19. desember kl. 18.00: Teatertur for hele korfamilien.

"Snøfall" på Oslo Nye Teater.

 

Julaften 24. desember kl. 14.00: Familiegudstjeneste i Lillestrøm kirke. Alle

korgruppene. Julepantomime. Oppmøte kl. 13.30 i kirken

 

Søndag 6. januar 2019 kl. 11.00:  Juletrefest/familiegudstjeneste i Lillestrøm

kirke. Oppmøte klokken 10.15 i kirken.

Det kan bli forandringer. Følg med på oppdateringer.

Det sendes også ut rundskriv i forkant av hvert arrangement med flere opplysninger.

På arrangement hvor det ikke er angitt noe spesielt, skal begge korgruppene være med.