Semesterplan høsten 2017

Onsdag 23. august kl. 15.30:  Første øvelse for Toneklang etter ferien

Torsdag 31. august kl. 15.15: Første øvelse for kor 1.-3. klasse etter ferien.


Søndag 27. august kl. 11.00:Semesterstartgudstjeneste i Lillestrøm kirke

De som var med i barnekoret våren 2017 synger i gudstjenesten.Oppmøte kl. 10.15.


Fredag 1. september kl. 17-19: Synge på konsert på Torvet underLillestrøm

barnival. Begge korgrupper.


Helga 23.- 24.september:      Weekend for "Toneklang" (onsdagsgruppa)

(Evt. dagsseminar lørdag 23. september).Vi avslutter weekenden med å synge på familiegudstjenesten i Lillestrøm kirke.


Tirsdag 26. september kl. 19.00: Konsert med Watoto-koret fra Uganda.

i Lillestrøm kirke. Barna innkvarteres i korfamilier.


Søndag 24. sept. kl. 11.00:    Familiegudstjeneste i Lillestrøm kirke med utdeling

av 4-års bok. Alle korgruppene deltar.

Oppmøte i kirken kl. 10.15


Mandag 16. oktober kveld:  Lydprøver til trosopplæringskonferansen


Tirsdag 17. oktober formiddag/kveld: Synge  på trosopplæringskonferansen

i "The Qube på Gardermoen


Lørdag 21. oktober kl. 10-15: Øvelser til musikalen "Luthers unger".

Ikke alle er med hele tiden. Tidsplan kommer senere


Søndag 22. oktober kl. 18.00: Musikalen "Luthers unger".

 Øvelse fra kl. 15.00


Fredag 27. oktober. kl. 19.00: Lovsangskonsert i Lillestrøm kirke

Oppmøte kl. 17.00


Lørdag 11. - søndag 12. november. "Lys våken" med overnatting i kirka.

Toneklang deltar. Start kl. 16.00 på lørdag.

Avsluttes etter gudstjenesten på søndag.


Søndag 3. desember ca. kl. 17.45: "Tenn et lys" konsert i Lillestrøm kirke rett

etter tenningen av julagata i Lillestrøm. 

Øvelse fra kl. 15.00. Alle korgruppene.


Søndag 10. desember kl. 17.00: "Søndagsåpent" på Normisjon Lillestrøm.

Begge korgruppene. Oppmøte 16.15


Mandag 11. desember kl. 18.00: "Teatertur" for hele korfamilien. Balletten

Nøtteknekkeren" på Den norske Opera.


Onsdag 13. desember kl. 12.30:  Lucia på Åråsen bo og servicesenter.

Korgruppen 1, . 3, klasse. Henting på skolene.


Onsdag 13. desember kl.17.00: Lucia på LIBOS med "Toneklang"


Søndag 17. des. kl. 11.00:    Luciagudstjeneste i Lillestrøm kirke.

         Toneklang deltar. Oppmøte kl. 10.15.

 

Julaften 24. desember kl. 16.00: Familiegudstjeneste i Lillestrøm kirke.

Alle korgruppene. Julepantomime.

Oppmøte kl. 15.30 i kirken


Søndag 7. januar 2018 kl. 11.00:  Juletrefest/familiegudstjeneste i Lillestrøm

kirke. Oppmøte klokken 10.15 i kirken.


Onsdag 9. - søndag 13. mai 2018: Tur til Island for "Toneklang" (Norbusang)

Det kan bli forandringer. Følg med på oppdateringer.

Det sendes også ut rundskriv i forkant av hvert arrangement med flere opplysninger.

På arrangement hvor det ikke er angitt noe spesielt, skal begge korgruppene være med.